U nás sídlí

Společnost SPORTUJ s.r.o. pro své klienty nachystala propojení moderní fitness a wellness zóny pro aktivní odpočinek a relaxaci v obnoveném prostoru Sportcentra YMCA. Kromě pestrých aktivit můžete navštívit původní historický renovovaný bazén (25m, 3 dráhy), velký sál tělocvičny s klopenou běžeckou drahou na galerii, saunu, posilovnu...Více informací včetně aktuálního rozvrhu hodin pro veřejnost získáte na www.scymca.cz 

Ve Sportcentru YMCA nabízí sportovní, relaxační, reflexní masáže, lávové kameny, bambusovou masáž, havajskou masáž Miroslav Tesařík

Společnost Gastro Int. Corporation, s.r.o. je provozovatelem restaurace a tančírny La Republica, kde si na své přijde i náročný gurmán. Nabídku hledejte na www.larepublica.cz 

 

Pražírna Voznice otevřela v pasáži Paláce YMCA příjemnou kavárnu.

 

Společnost EUC Premium je nestátní zdravotnické zařízení, kde pod jednou střechou najdete široké spektrum lékařských odborností. Podrobnosti se dozvíte na www.eucpremium.cz

 

Anglicko – česká Mateřská škola YMCA je soukromou mateřskou školou, která je od 1.9. 2015 akreditovaná v rámci MŠMT ČR a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Je to Mateřská škola pro současné děti. Jejich společnou snahou je tvořit s prožitkem, proto se jejich Školní vzdělávací program nazývá „SPOLEČNĚ S PROŽITKEM". Více informací se dozvíte na https://www.skolkaymca.cz/

 

Dvacetiminutovka je vysoce účinný EMS trénink. Elektro-myo-stimulace je posilovací metoda založená na slabých a správně směrovaných elektrických impulsech, které vyvolávají stahy svalstva. Sval se stáhne 85x za sekundu a posílíte až 95% svalů. Více se dozvíte na https://dvacetiminutovka.cz/

 

Jazyková škola Lingua Sandy nabízí výuku 41 cizích jazyků. Garantuje tu nejvyšší úroveň výuky díky propracované metodice a lektorům, kteří jsou pravidelně prověřování předním českým metodikem z Karlovy Univerzity, který garantuje tu nejvyšší úroveň výuky. V nabídce jsou jazykové kurzy pro veřejnost, jazykové kurzy pro děti, výuku jazyků pro firmy a zahraniční jazykové kurzy. Mezi další služby jazykové školy patří také individuální výuka jazyků, jazykové kurzy češtiny pro cizince či pomaturitní studium jazyků, také profesionální překlady a tlumočení.

 

INTERLINGUA SERVIS – PhDr. Miloš Soukup je překladatelskou agenturou, která zajišťuje překlady a tlumočení ve světových a dalších jazycích (včetně překladů ověřených soudním tlumočníkem). Více informací na www.msoukup.cz

 

Společnost GATO Consulting nabízí své služby v oblasti ekonomického a personálního poradenství. Více informací najdete na www.gatoconsulting.cz.

  

Soudní tlumočníce hebrejského jazyka Mgr. Judita Dunajevská - Kvalitní a rychlé vyhotovení překladů se soudním ověřením (úředně ověřených překladů) a tlumočení za vstřícné ceny. Další informace najdete na:

http://www.dunayevsky.com/

 

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. Více informací najdete na: www.apra.cz

 

Advokátní a patentová kancelář STUDENÁ-LABALESTRA & BOKOTEJ, specializovaná na oblast patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a ochrany autorského práva a know-how. www.studiolegale.cz

 

Ergotep, družstvo invalidů integruje do společnosti osoby se zdravotním postižením tvorbou kvalitních pracovních míst a současně realizací dlouhodobých a udržitelných obchodních projektů, nadstandardním nastavením etického kodexu a společenské odpovědnosti. Souhrnné informace hledejte na www.ergotep.cz

 

Poradna SANTEA - psychoterapie, rozvoj osobnosti - nabízí své služby při osobních, pracovních, psychických či citových potížích - individuální a skupinová terapie, rodinná, párová terapie, sebepoznávací semináře. Další informace najdete na www.seberozvijeni.cz

  

Na HemoClinic, s.r.o. se zaměřujeme na ambulantní léčbu hemoroidů a ostatních nemocí konečníku. Více informací naleznete na www.hemoclinic.cz.

 

Společnost QPROF s.r.o. poskytuje exkluzivní a expertní služby privátního finančního a majetkového poradenství. Podrobnější informace a reference našich spojených klientů najdete na našich stránkách www.qprof.cz

 

MUDr Alena Večeřová Procházková, Poradna pro psychiatrii a psychosomatiku. Psychoterapie. Supervize. odkaz vecerova.mypage.cz


Advokátní kancelář www.akhorak.euweb.cz Attorney at law www.akhorak.euweb.cz 


Společnost Ing. Ivana Stolarská - Executive search - služby vyhledávání manažerů a specialistů, personální a kariérní poradenství www.stolarska.cz 


YMCA Europe is an International Non-Governmental Organisation, registered under Czech Republic Law with the seat in Prague. It was funded in 1973 as the area alliance uniting all the National YMCAs in Europe as member or cooperating Movements. Currently under the YMCA Europe constituency are 34 member and 8 co-operating National YMCA Movements, operating in 40 European countries through almost 4 thousand local associations providing services to around 1.8 million beneficiaries annually. See more at www.ymcaeurope.com

 

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. - naším posláním je šířit myšlenku dobrovolnictví tak, aby bylo přístupné všem. Prostřednictvím dobrovolnictví nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují. Více o dobrovolnictví i o databázi nabídek pro dobrovolníky najdete na www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz.

Rozkveťte do života ve spolupráci s Counseling.cz. V paláci YMCA jsou Vám k dispozici konzultace a školení v oblasti osobního rozvoje, problémů ve vztazích a dalších životních trápeních. Více najdete zde www.counseling.cz.

 

Občanské sdružení Vlastní cestou již od roku 2002 poskytuje lidem s handicapem služby osobní asistence a tím jim pomáhá se zapojováním se do běžného života. Více informací o našich aktivitách naleznete na www.vlastnicestou.cz 


Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv s mezinárodní záštitou Světové zdravotní organizace. Sdružuje více než stovku členů, kteří se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Více na www.ZdravaMesta.cz 


Nadace Archa Chantal je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Za účelem dosažení co nejrychlejšího léčebného výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě - lékař - rodiče. www.archa-chantal.cz 

 

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace je nezisková organizace poskytující bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelských vztahů v rámci osobního, telefonického a e-mailového poradenství. Více informací najdete na stránkách www.asociace-sos.cz"

 

Mgr. Barbora Mrázová - Psychologická poradna Nasloucháme. Nabizim individualni, parovou i rodinnou terapii, krizovou intervenci i poradenstvi v oblasti osobniho rozvoje. Vice informaci na www.naslouchame.com

 

Lucie Úblová, M.A. - Psycholog a kouč. Psychologické poradenství, párová terapie a koučování od odborníka s česko-americkým vzděláním. Více informací na www.kouc-praha.com

Smart One/ Smart One Servises  se zaměřuje na poskytování komplexních IT služeb. Poskytujeme zejména IT Outsourcing, správu počítačových sítí a implementaci profesionálních WiFi sítí. Jsme „Zelená firma", což znamená, že jsme certifikováni pro sběr elektroodpadu a jeho následné předání k likvidaci. Více informací naleznete na www.smart1.cz

 

Mgr. Radka Coufalová. Kompletní kosmetické služby,klasické masáže a lávové kameny,bližší info o službách a cenách viz www.kosmeticke-sluzby-praha.cz

 

Hana Jobová, Jitka Vaníčková. Homeopatie, Bachova terapie, tkáňové soli.


A DALŠÍCH VÍCE JAK 70 NÁJEMNÍKŮ