O nás

Vlastníkem domu v Praze, Hradci Králové a Masarykova tábora YMCA v Soběšíně je nezisková organizace YMCA v České republice. 


YMCA je nejstarší (založena 1844 v Anglii), největší a nejrozšířenější mládežnická organizace. Ve 119 zemích světa má přes 58 milionů členů. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Více na www.ymca.cz  www.ymcaeurope.com www.ymca.int

Všechny výnosy z komerčních aktivit společnosti Palác YMCA s.r.o. (správce výše zmíněných nemovitostí) jsou směřovány na podporu práce s dětmi a mládeží nebo jsou použity na opravy a údržbu spravovaných objektů. 


Historie Paláce YMCA v Praze

Náročný architektonický celek paláce YMCA v urbanisticky exponované poloze reprezentuje cenné dílo moderního klasicismu 20. let 20. století a jedno ze stěžejních děl architekta Eduarda Hniličky. Je součástí Pražské památkové rezervace, která je od roku 1992 zapsána na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stavba, při jejíž realizaci byly použity tehdy nové materiály jako železobeton, asfalt, sklobeton a korek, byla postavena jako ubytovací zařízení. Slavnostní otevření se konalo 28. dubna 1928.

V prvním až pátém patře bylo 170 ložnic s kapacitou 300 lůžek, v podkroví klubovny pro mládež, na terase střechy hřiště. V mezaninu pak byly kanceláře, kavárny, klubovny, tělocvična 30x13 m s běžeckou dráhou na galerii a šatnou, dílny a učebny. V přízemí byla kavárna do ulice, knihovna, bar, čítárna a šatny. V suterénu se nalézala velká jídelna, kuchyně, plovárna s bazénem 25x7 m, sprchové lázně, parní lázeň a místo pro masáže, v pasáži obchody a služby. V celém domě byla teplá voda, topení a skvěle vyřešená výměna vzduchu ve společenských prostorách a sportovních zařízeních. I dnes Vás do vyšších pater dopraví jeden z nejstarších oběžných výtahů v ČR viz paternoster.archii.cz.

 

Na technologické přípravě této železobetonové stavby participoval i prof. Stanislav Bechyně, podobně jako v paláci Lucerna. Stavbu Na Poříčí provedly firmy V. Nekvasila, J.Weignera, J. Štengla a další. V budově sídlilo ústředí YMCA v ČSR, pražská YMCA, ubytovna pro svobodné muže a centrum aktivit pro tělesný a duševní rozvoj mládeže. Vývoj činnosti YMCA přerušila poprvé druhá světová válka.

 

Během okupace byla YMCA obsazena Němci. V květnových dnech 1945 byl Palác YMCA velmi poničen. Hned po skončení války pomohla americká YMCA finančními dary pro obnovu domu a zahájení činnosti YMCA. To se na pár let podařilo, ale v roce 1951 byla YMCA zrušena jako nežádoucí a její majetek v celé ČSR předán komunistické mládeži. V budově Na Poříčí pak sídlil ÚV ČSTV. V roce 1991 byl Palác vrácen obnovené YMCA v ČR, ovšem ve velmi zuboženém stavu.

 

MEDIA:

Náš REGION Praha 13. 3. 2018

http://nasregion.cz/praha/herec-jan-preucil-se-stal-prvnim-ambasadorem-organizace-ymca-v-ceske-republice

Deník METRO 25.11.2016

http://www.metro.cz/budova-a-organizace-ymca-0w7-/praha.aspx?c=A161125_095726_metro-praha_lam

ČT1 "Z metropole" 29.10.2016 Cvičení na střeše

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/216411058230044/obsah/501347-cviceni-na-strese

ČRo Plus Hovory s Vladimírem Krocem S Petrou Otřísalovou o YMCA.  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3507431 

 

Den otevřených dveří v Paláci YMCA 17.10. 2015

ČRo Regina Praha, povídání s moderátorem Oldřichem Burdou také o YMCA jako takové http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3490544

Během celého roku 2015 jsme slavili 25. výročí obnovené činnosti.

V Paláci YMCA připomněla výstava Cesta z války počátky československé YMCA mezi legionáři. Tiskovou zprávu o výstavě převzala mnohá periodika včetně MF Dnes.

Zprávy o naší výstavě, oslavách a o YMCA obecně byly mj. zvěřejněny:

http://www.ceskenovinky.eu/2015/04/21/vystavu-fotografii-cesta-z-valky-z-navratu-ceskoslovenskych-legionaru-do-vlasti-predstavi-prazsky-palac-ymca/

http://e.metro.cz/default.aspx?d=27.05.2015&e=MVYD02-BUD#strana=2

http://www.bkovarikova.cz/zapisnik/co-vam-rika-ymca-.html

http://prazsky.denik.cz/kultura_region/reditelka-palace-ymca-palac-ymca-bychom-radi-vice-zpristupnili-verejnosti-20150502.html

 

ČRo Regina Praha:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3382636

Rozhovor během vernisáže výstavy:

http://m.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/o-legionare-se-pri-navratu-staral-krajan-znamy-jako-americky-strycek-ciz--1495430

ČRo Plus rozhovor s Naděždou Hávovou:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3398861

ČT, pořad Sama doma 27.5.2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/215562220600078/obsah/403404-ymca-petra-otrisalova

 

PODĚKOVÁNÍ:

Na opravách, údržbě domu a Sportcentra YMCA se podíleli Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Městská část Prahy 1.

DĚKUJEME!