Palác YMCA:

Klopená běžecká dráha:

Plavecký bazén:

Páternoster:

Vnitřní prostory:

Výhled:

Ulice před Palácem:

Vlastníkem domu je neziskové občanské sdružení YMCA v ČR. YMCA je nejstarší (založena 1844 v Anglii), největší a nejrozšířenější mládežnická organizace. Ve 124 zemích světa má asi 45 milionů členů. Všechny výnosy z komerčních aktivit společnosti Palác YMCA s.r.o. jsou směřovány na podporu práce s dětmi a mládeží nebo jsou použity na opravy a údržbu spravovaných objektů.

Historie domu v Praze - klikněte pro více informací

Náročný architektonický celek paláce YMCA v urbanisticky exponované poloze reprezentuje cenné dílo moderního klasicismu 20.let 20. století. a jedno ze stěžejních děl architekta Eduarda Hniličky. Je součástí Pražské památkové rezervace, která je od roku 1992 zapsána na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stavba, při jejíž realizaci byly použity tehdy nové materiály jako železobeton, asfalt, sklobeton a korek, byla postavena jako ubytovací zařízení. Slavnostní otevření se konalo 28. dubna 1928.

V prvním až pátém patře bylo 170 ložnic s kapacitou 300 lůžek, v podkroví klubovny pro mládež, na terase střechy hřiště. V mezaninu pak byly kanceláře, kavárny, klubovny, tělocvična 30x13 m s běžeckou dráhou na galerii a šatnou, dílny a učebny. V přízemí byla kavárna do ulice, knihovna, bar, čítárna a šatny. V suterénu se nalézala velká jídelna, kuchyně, plovárna s bazénem 25x7 m, sprchové lázně, parní lázeň a místo pro masáže, v pasáži obchody a služby. V celém domě byla teplá voda, topení a skvěle vyřešená výměna vzduchu ve společenských prostorách a sportovních zařízeních. I dnes Vás do vyšších pater dopraví jeden z nejstarších oběžných výtahů v ČR viz paternoster.archii.cz.

Na technologické přípravě této železobetonové stavby participoval i prof. Stanislav Bechyně, podobně jako v paláci Lucerna. Stavbu Na Poříčí provedly firmy V. Nekvasila, J.Weignera, J. Štengla a další. V budově sídlilo ústředí YMCA v ČSR, pražská YMCA, ubytovna pro svobodné muže a centrum aktivit pro tělesný a duševní rozvoj mládeže. Vývoj činnosti YMCA přerušila poprvé druhá světová válka.

Během okupace byla YMCA obsazena Němci. V květnových dnech 1945 byl Palác YMCA velmi poničen. Hned po skončení války pomohla americká YMCA finančními dary pro obnovu domu a zahájení činnosti YMCA. To se na pár let podařilo, ale v roce 1951 byla YMCA zrušena jako nežádoucí a její majetek v celé ČSR předán komunistické mládeži. V budově Na Poříčí pak sídlil ÚV ČSTV. V roce 1991 byl Palác vrácen obnovené YMCA v ČR, ovšem ve velmi zuboženém stavu.
Skrýt historii

Historie domu v Hradci Králové - klikněte pro více informací

Výstavba hradecké budovy YMCA je spojena se dvěma proslulými hradeckými architekty, členy YMCA. V roce 1923 vypracoval Ing. arch. Václav Rejchl projekt, který po návštěvě anglických budov YMCA za přispění svého bratra Jana přepracoval. K finančním zdrojům od amerických a kanadských sdružení YMCA a státní podpoře získal vlastním příkladem prakticky od všech firem podílejících se na stavbě další finanční prostředky. Nelze nevzpomenout štědrých mecenášů bratří Bartoňů z Dobenína, (vlastníků zámku v Novém Městě nad Metují a textilních závodů v Náchodě), kteří uhradili náklady na přednáškový sál s cennými okenními vitrážemi, dodnes nazývaný Bartoňův. Stavba domu YMCA vyvolala nevšední zájem hradecké i mimohradecké veřejnosti, členů i nečlenů, mecenášů stejně jako drobných dárců. Jejich příspěvky byly nakonec podstatně vyšší než podíl ústředí YMCA. Také původní vybavení celé budovy bylo pořízeno výhradně ze sbírky občanů Hradce Králové a příznivců hradecké YMCA.

Pětipodlažní stavba se třemi klubovnami v podkroví byla dokončena na sklonu roku 1924, stavbu zahájila a řídila firma Václava Rejchla. V lednu 1925 bylo vydáno částečné povolení k obývání budovy, od 1.3. v ní úřaduje sekretariát YMCA a 1. května je konečně zahájena činnost. Vnitřní vybavení bylo pořízeno již výhradně z veřejné upisovací akce konané ve dnech 22.- 24. října 1924. V suterénu vznikla (v ČSR první) levná samoobslužná jídelna s pekárnou a nezbytným zázemím, tělocvična, prádelna a fotokomora, v přízemí přednáškový a výstavní sál, knihovna s čítárnou, klubovny pro mládež i dospělé a vrátnice. Ve 34 pokojích zbývajících tří podlaží byli ubytováni sociálně slabší studenti a učňové, herci, dělníci, úředníci a jiní mladí muži. Restituční proces trval do roku 1998. V současnosti je dům v Hradci Králové využíván ke komerčním účelům (pronájem kanceláří a velkého sálu/prodejny) a zároveň jeho prostory slouží nejrůznějším programům hradecké YMCA.
Skrýt historii